ประเทศไทยซึ่งจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางด้านประชากร และความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ แต่ก็ยังมีชนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทย มานานนับร้อยๆกว่าปี และเขาเหล่านั้นเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้รับความสนใจจากคนรอบด้าน ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความหลากหลายทางด้านชนเผ่าที่แตกต่างกันไป ดังนั้นดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชนเผ่าจึงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่อารยธรรมหรือประเพณีของแต่ละชนเผ่าก็แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่า ซึ่งพิธี กรรมการแต่งงานก็จัดได้ว่าเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่แต่ละชนเผ่ามีแต่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทางทีมงานเราได้ไปสืบแสวงหาข้อมูลนี้ เพื่อที่จะนำเสนอให้ทุกคนได้รู้หรือ แลกเปลี่ยนความคิดโดยตรง
ประเภทของชนเผ่า
ค่าสินสมรส
พิธีกรรมการแต่งงาน
การอยู่ร่วมกัน
การเลิกกัน
ม้ง (Hmong)
10,000 - 50,000 บาท (ส่วนใหญ่ใช้เงิน อินโดจีน แต่ถ้าไม่มีก็ ใช้ธนบัตรก็ได้) (ค่าสินสมรสของ ม้งที่ประเทศอเมริกา $6,000 - 8,000)
ฝ่ายชายจะเป็นคนจัดพิธีการแต่งงานทั้งหมด (ถ้าฝ่ายชายใดที่แต่งงานกับหญิง ที่เคยแต่งงานมาแล้วครั้ง โดยที่ฝ่ายหญิงยัง ไม่ได้คืนค่าสินสมรสให้กับฝ่ายชายคนเก่า จะไม่มีการจ่ายค่าสินสมรสอีกครั้ง ถ้าชายใดแต่งงานกับหญิงที่เคยแต่งงานมา แล้วอีกครั้งหนึ่ง แต่ฝ่ายหญิงคืนค่าสมรสให้ แก่ฝ่ายชายคนเก่าแล้ว ฝ่ายชายที่จะ แต่งงานด้วยจะต้องเสียค่าสินสอด แม้ว่าฝ่ายหญิงจะมีลูกติดมาก็ตาม)
ฝ่ายหญิงไปอยู่กับฝ่ายชาย

ถ้าฝ่ายชายเลิกกับฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงจะไม่คืนค่าสินสมรสให้ฝ่ายชาย

ถ้าฝ่ายหญิงเลิกกับฝ่ายชาย ต้องคืนค่าสินสมรสให้กับบิดาของฝ่ายชาย

เมี่ยน (Mien)
10,000 - 50,000 บาท
ฝ่ายชายเป็นคนจัดงานแต่งงานทั้งหมด (ยกเว้นแต่ว่า กรณีที่ครอบครัวนั้น ไม่มี ลูกชายแล้ว ลูกสาวจะมีครอบครััว ฝ่ายหญิง จะเป็นคนไปสู่ขอฝ่ายชาย ดังนั้นพิธีกรรม การแต่งงานทั้งหมดฝ่ายหญิงเป็นคน จัดทั้งสิ้น)
ฝ่ายหญิงไปอยู่กับฝ่ายชาย (เว้นแต่ฝ่ายหญิงเป็นคน สู่ขอ ฝ่ายชายต้องมาอยู่กับ ฝ่ายหญิง)

ถ้าฝ่ายชายเลิกกับฝ่ายหญิง ไม่คืนค่าสิน สมรสให้

ถ้าหญิงเลิกกับฝ่ายชาย คืนค่าสินสมรส เป็น 2 เท่าของค่าสินสมรส

ลีซู (Lisu)
30,000 - 50,000 บาท
ฝ่ายชายเป็นคนจัดพิธีกรรมแต่งงานทั้งหมด
ฝ่ายหญิงไปอยู่กับฝ่ายชาย
ถ้าชายเลิกกับฝ่ายหญิง ไม่คืนค่าสิน สมรสให้แก่ฝ่ายชาย ถ้าฝ่ายหญิงเลิกกับฝ่ายชาย (กรณีที่ ฝ่ายหญิงอยู่กินกับฝ่ายชายไม่เกิน 3 เดือน ต้องคืนค่าสินสมรสให้แก่ฝ่ายชาย กรณีที่ฝ่ายหญิงอยู่กินกับฝ่ายชายเกิน 3 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องคืน)
อาข่า (Akha)
ไม่เสียค่าสินสมรส (เสียค่าจัดงานเลี้ยง แขกที่มาร่วมงาน แต่งงาน)
ฝ่ายชายเป็นคนจัดงานแต่งงานทั้งหมด
ฝ่ายหญิงไปอยู่กับฝ่ายชาย แต่ต้องไปช่วยงานของผู้ใหญ่ ทั้งสองฝ่ายให้เท่า ๆ กัน
ถ้าฝ่ายชายเลิกกับฝ่ายหญิง เสียค่าปรับ เป็น 3 เท่า ถ้าฝ่ายหญิงเลิกกับฝ่ายชาย เสียค่าปรับ 500 บาท
ลาหู่ (Lahu)
ไม่เสียค่าสินสมรส (เสียค่าจัดงานเลี้ยง แขกที่มาร่วมงาน แต่งงาน)
ฝ่ายชายเป็นคนจัดงานแต่งงานทั้งหมด
ฝ่ายชายไปอยู่กับฝ่ายหญิง
ถ้าฝ่ายชายเลิกกับฝ่ายหญิง ขึ้นอยู่กับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะกินแรง หรือไม่กินแรง ถ้ากินแรงก็เสียค่าปรับน้อยลง แต่ถ้าไม่กินแรงเสียค่าปรับ 500 บาท (กินแรง หมายถึง ระหว่างที่ฝ่ายชายกับ ฝ่ายหญิงอยู่ร่วมกันแล้วต้องไปช่วยงานทุก อย่างของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย)
 
กะเหรี่ยง (Karen)

 ไม่เสียค่าสินสมรส (เสียค่าจัดงานเลี้ยง แขกที่มาร่วมงาน แต่งงาน)

หมายเหตุ : หากฝ่ายชายจะซื้อของกำนัลให้ ฝ่ายหญิงก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเสน่ห์หาของ ฝ่ายชายด้วย

 ฝ่ายหญิงเป็นคนจัดงานทั้งหมด
 ฝ่ายชายไปอยู่กับฝ่ายหญิง
 ไม่เสียค่าสินสมรสทั้งฝ่ายชาย และฝ่าย หญิง