ทีมงาน hilltribe.org ประกอบด้วยผู้ใช้ภาษาที่เป็นภาษาแม่ 8 ภาษา, จะเป็น 9 ภาษา หากนับเลาซานซึ่งสามารถพูดภาษาจีนได้ ข้างล่างนี้คือวีดีโอแนะนำตัวเองด้วยภาษาแม่ของทีม hilltribe.org แต่ละคน ดูซิว่าคุณสามารถบอกได้ว่าภาษาไหนบ้าง มาจากตระกูลภาษาเดียวกัน

อาข่า

อาตี เฌอมือ

ลีซู

กมลทิพย์ แซ่ลี้

ลาหู่

จะมู จะก่า

ลาหู่

สมชาย จะสี

เมี่ยน

พัชรา แซ่ฟุ้ง

เมี่ยน

เลาซาน แซ่โฟ่ง

ม้ง

เลา ย่าง

ม้ง

อำพร แซ่รี

กะเหรี่ยง

อาทิตย์ กาทู

ไทย

นงลักษณ์ พิทักษ์ธรรมนาถ

อังกฤษ

โจนาธาน มอร์ริส

อังกฤษ

เลา ย่าง (อีกครั้ง)