ด้วยความบังเอิญของผู้เขียนที่มีโอกาสได้ชมละครพื้นบ้านของอาข่า เรื่องหม้อหื่อ หม่อนยี้ และพบว่าเสียงไก่ที่ขันในละครต่างจากที่ตัวเองเคยได้ยิน ทำให้ได้จุดประกายในการสอบถามทีมงานถึงเสียงไก่ขันของแต่ละชนเผ่า และจึงได้เรียนรู้ว่า ไก่ที่อาศัยอยู่ต่างที่ จะมีเสียงร้องที่แตกต่างกันไป ใครที่เคยนอนค้างอยู่ในหมู่บ้านชาวเขา จะรู้ว่าไก่จะเริ่มขันตั้งแต่เช้ามืด แต่จะมีสักกี่คนที่จะสังเกตเห็นว่า ไก่เหล่านี้จะพูดภาษาของหมู่บ้านตัวเองเท่านั้น ทีมงานสำรวจเสียงไก่ขันได้ทำการอัดเสียงไก่ในแต่ละหมู่บ้าน (สำหรับไก่อเมริกัน กับไก่ไทย มีไว้เพื่อนำเสนอความแตกต่าง) ดังนั้นหากคุณมีโอกาสได้มาเยือนภาคเหนือของไทย และไก่เหล่านี้กำลังเริ่มคุยกับคุณ อย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าเขาคุยกับคุณด้วยภาษาอะไร

คลิกไก่แต่ละตัว เพื่อฟังเสียง

ไก่อาข่า

ไก่ลีซู

ไก่ม้ง

ไก่กะเหรี่ยง

ไก่ลาหู่

ไก่เมี่ยน

ไก่อเมริกัน

ไก่ไทย

คำถามฮาเฮ!

ตอนนี้มาลองฝึกดูว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง ลองดูว่าคุณสามารถระบุเผ่าของไำ่ก่มหัศจรรย์ 4 ตัวข้างล่างนี้ได้หรือไม่

ไก่มหัศจรรย์ที่ 1

ไก่มหัศจรรย์ที่ 2

ไก่มหัศจรรย์ที่ 3

ไก่มหัศจรรย์ที่ 4

โบนัส!

ข้างล่างนี้เป็นเสียงไก่ร้องจากกลุ่มชนในประเทศเพื่อนบ้านของเรา ขอให้สนุก...

ไก่พม่า

ไก่เขมร

ไก่จีนกลาง

ไก่ลาหู่นะ (ลาหู่ดำ)

ไก่มอแกน (ชาวเล)

ไก่ญี่ปุ่น

ไก่ไทยใหญ่

ไก่มหัศจรรย์ที่ 5