ซึ่งความหลากหลายของชนเผ่าทำให้ภาษาก็มีความหลากหลายไปตามกัน การนับตัวเลขของแต่ละชนเผ่าก็มีความแตกต่างทางด้านภาษาเช่นกัน การออก สำเนียงเสียงก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน ซึ่งทางทีมงานของเราได้ไปรวบรวมความหลากหลายของภาษาต่างมาฝากกันในที่นี่ เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่ผู้ที่มี ความสนใจในด้านภาษาของชนเผ่าดังต่อไปนี้ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู อาข่า อเมริกัน ไทย เป็นต้น

คลิกที่รูปภาพเพื่อรับฟังเสียง

กะเหรี่ยง
เตอ - 1
คี - 2
เซอะ - 3
หลุ่ย - 4
แหย - 5
คือ - 6
หนุ๊ย - 7
เคาะ - 8
คุย - 9
เตอะชี - 10
ม้ง
อี้ - 1
อ้อ - 2
แป - 3
เปล้า - 4
จื้อ - 5
เจา - 6
เจี่ยง - 7
ยิ๊ก - 8
จั๊ว - 9
เก๋า - 10
เมี่ยน

เยียด - 1
อี - 2
ปัว - 3
เปร - 4
ปรา - 5

จุ๊ - 6
เสี่ย - 7
เหียด - 8
ดั้ว - 9
เจียบ - 10
ลาหู่

เต - 1
นยี - 2
แซะ - 3
ออ - 4
งา - 5

เขาะ - 6
ซื่อ - 7
ฮี้ - 8
กว้อ - 9
เตชี - 10
ลีซู
ถี่ - 1
หงี่ - 2
ซา - 3
ลี - 4
วัวะ - 5
ฉุด - 6
ซึก - 7
แหะ - 8
ฟุก - 9
สึก - 10
อาข่า

ติ - 1
นยิ - 2
ซุ้ม - 3
โอว่ - 4
หง่า - 5

โกะ - 6
สิ - 7
แหยะ - 8
โวย่ - 9
เช้ - 10