ชุมชนบ้านจะแล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ยึดถือความเชื่อแบบดั้งเดิม และมีการดำรง ชีวิตแบบเรียกง่าย

ผลิตโดย: บ้านนอกทีวี

หากท่านใดสนใจสารคดีชุดนี้ กรุณาเลือก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม