g

1. ไม้คู่เสี่ยงทาย (กั๊วะ)
ทำมาจากไม้หรือเขาสัตว์ต่าง ๆ มีลักษณะพิเศษ คือ หากว่าทำจากไม้ ไม้นั้นจะต้อง เป็นหน่อไม้ที่โผล่พ้นจากดินนิดหนึ่ง จึงจะตัดเอาไปทำไม้คู่เสี่ยงทายได้ แต่ถ้าทำจากเขาสัตว์ จะต้องเป็นเขาสัตว์ที่แก่ตายเอง เพราะม้งมีความเชื่อว่า กั๊วะ นั้นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผีปู่ผีย่า ดังนั้นจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์และมี ความแม่นยำในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นม้งจึงไม่นิยมทำไม้คู่เสี่ยงทายจาก เขาสัตว์ที่ถูกยิงตาย กั๊วะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคนกับผีปู่-ผีย่าได้ทุกกรณี การใช้กั๊วะติดต่อระหว่างคนกับผีโดยทั่ว ๆ ไปนั้น สามารถที่จะปรากฏผลดังนี้ คือ
  • ถ้าหงายทั้งคู่ หมายถึงภาษาคนติดต่อกับผีหรือคนตายไม่ได้
  • ถ้าคว่ำทั้งคู่ หมายถึง ภาษาคนติดต่อกับผีหรือคนตายได้แต่ผีไม่ยอมรับ
  • ถ้าคว่ำอัน หงายอัน หมายถึง สามารถติดต่อกับผีได้ และผีก็ยอมรับเอาของนั้น ๆ ไปกินไปใช้ด้วย (กั๊วะ ใช้สำหรับอั๊วเน้งเท่านั้น)

2. ฆ้อง (จั๊วะเน้ง) เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ม้งใช้ในการประกอบพิธีการทำผี หรือการอั๊วเน้ง ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้มีความสำคัญมาก ในการทำผีจะขาดไม่ได้เลย และเป็นสัญณาณในการบ่งบอกว่ามีการอั๊วเน้งเกิดขึ้น หากได้ยินเสียงฆ้อง (จั๊วเน้ง) นี้ก็แสดงว่าบ้านหลังนั้นมีการอั๊วเน้ง เพื่อรักษาคนป่วยในครอบครัวนั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ แต่ละขั้นตอนในการทำผีจะลดขบวนการลงไปบ้าง ในส่วนที่ไม่สำคัญเท่าไรนัก แต่จะยึดในส่วนที่สำคัญไว้เท่านั้น

3. เก้าอี้ในการนั่งทำผี (จ๋องเน้ง) เป็นอุปกรณ์ที่คนม้งใช้ในการทำผีหรือการอั๊วเน้ง ซึ่งการทำผีทุกครั้งจะต้องมีเก้าอี้สำหรับคนที่เป็นพ่อหมอนั่งขณะทำผี เพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าของพ่อหมอ ในการทำผีหรือการอัวะเน้ง ซึ่งเก้าอี้หรือจ๋องเน้งนั้นมีความสำคัญมากในการอั๊วเน้งจะขาดไม่ได้ และเก้าอี้ในการนั่งทำผีนั้นจะช่วยให้พ่อหมอมี สมาธิในการทำผีดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ม้งยังใช้ในการอั๊วเน้งอยู่ ไม่ได้สูญหายไป
4. เหรียญกษัตริย์ (จื้อเน้ง) เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ม้งใช้ในการทำผี (อั๊วเน้ง) ซึ่งเหรียญกษัตริย์ หรือจื้อเน้งนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์กับยมโลก ซึ่งม้งจะทำพิธีทำผี (อั๊วเน้ง) แต่ละครั้งนั้นเป็นการรักษาโรคต่าง ๆ ของผู้ป่วย ดังนั้นม้งจำเป็นต้องมีเหรียญกษัตริย์นี้ เพื่อในการติดต่อกับยมโลก หรือถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับในการเดินผ่านด่าน แต่ละด่านเพื่อเข้าไปถึง ยมโลก และตกลงกับยมโลก เพื่อที่จะให้ยมโลกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งเงื่อนไขนั้นก็จะมีอยู่ว่า ถ้ายมโลกยอมรับ เงื่อนไขแล้วจะบำเหน็จรางวัลให้กับยมโลก หรือผีปู่ ผีย่าต่าง แต่ผีต่างเหล่านี้ต้องทำให้คนป่วยนั้นหายจากโรคเหล่าโรคที่เป็นอยู่ ฉะนั้นการอั๊วเน้งของม้งจะขาดเหรียญกษัตริย์ไม่ได้เลย มีความจำเป็นมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ม้งยังคงใช้อยู่ และยังคงประกอบพิธีกรรมในการรักษาคนป่วยเหล่านี้อยู่