ม้งไม่มีภาษาที่แน่นนอน ส่วนใหญ่มักจะรับภาษาอื่นมาใช้พูดกัน เช่น ภาษาจีนยูนนาน ภาษาลาว ภาษาไทยภาคเหนือ เป็นต้น ซึ่งม้งทั้ง 3 เผ่าพูดภาษาคล้าย ๆ กัน คือ มีรากศัพท์ และไวยากรณ์ที่เหมือนกัน แต่การออกเสียงหรือสำเนียงจะแตกต่างกันเล็กน้อย ม้งสามารถใช้ภาษาเผ่าของตนเอง พูดคุยกับม้งเผ่าอื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี แต่ม้งไม่มีภาษาเขียนหรือตัวหนังสือ มีเรื่องเล่ากันว่า แต่เดิมม้งมีตัวหนังสือเหมือนกันแต่ด้วยศึกสงคราม และต้องอพยพอยู่เสมอ วันหนึ่งขณะขนลำเลียงหนังสือบรรทุกม้าเดินทางมาถึง ริมลำธารแห่งหนึ่งจึงปลดตะกร้าหนังสือลงจากหลังม้าแล้วพากันพักผ่อน และนอนหลับไป ลืมปล่อยม้ากินหญ้า ม้าเลยกินหนังสือของเขาเสียจนหมด

     ยังคงมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายคลึงกันนี้เล่าว่า ม้งมาระหว่างทางขณะหนีศึกสงคราม และใช้ม้าขนลำเลียงหนังสือ มีพายุฝนตกหนักทำให้หนังสือเปียกหมด เมื่อฝนหยุดจึงเอาหนังสือมากางตากแดด แล้วทุกคนก็มาพักผ่อน และม่อยหลับไป พอตื่นขึ้นมาม้าก็กินไปเสียเกือบหมด จึงพยายามเก็บในส่วนที่เหลืออยู่พอไป ถึงที่พักก็นำหนังสือส่วนที่เหลือซึ่งยังไม่แห้งดีไปเก็บไว้บนร้าน สำหรับรมควันในบ้าน พอตกกลางคืนหนูก็พากันมากินหนังสือเสียจนหมด

    อย่างไรก็ตามในปัจจุบันชาวม้งได้เขียน และอ่านหนังสือภาษาม้ง โดยการใช้ตัวอักขระหนังสือละติน (Hmong RPA) เรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ ของม้ง จึงอาศัยวิธีการจำ และเล่าสืบต่อกันมาเพียงเท่านั้น

     สำหรับในด้านประวัติศาสตร์บางส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถศึกษาค้นหาได้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ลักษณะตัวหนังสือ
    ม้งจะมีการนำ้พยัญชนะภาษาอังกฤษมาใช้ เนื่องจากสมัยก่อนม้งหนีจากจีนมาตั้งหลักอาศัยอยู่ในประเทศลาว ซึ่งลาวตกอยู่ภายใต้อำนาจของอังฤกษ ดังนั้นม้งที่อยู่ในประเทศลาวจะรับเอาตัวอักษรอังฤกษมาใช้เป็นภา็ษา้เขียนเป็นคำพูดของม้ง ซึ่งม้งขาวกับม้งดำจะมีลักษณะภาษาเขียนแตกต่างกันไป พยัญชนะที่ใช้ทั้งหมด 26 ตัว ส่วนวรรณยุกต์ มี 8 วรรณยุกต์ และสระมี 13 สระพยัญชนะ ได้แก่

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
s
t
r
u
v
w
x
y
z

วรรณยุกต์ ได้แก่ สั๊วบัว (suab npua), สั๊วฮ่า (suab has), สั๊วก้อ (suab koj), สั๊วเป๊ (suab peb), สั๊วกู่ (suab kuv), สั๊วยอห์ (suab yog), สั๊วเธอ (suab ntawd), สั๊วนาะ (suab nam) ตัวอย่างการเขียนภาษาม้ง เช่นดังนี้

 

สระ ได้แก่ สระโอ่ง (oo), สระอ (o) , สระอั๊ว( ua), สระอา (a), สระ_าง (aa), สระ_ี (i) , สระ_ื (w), สระ -ู (u), สระ เ_ (e), สระ เ_ง (ee), สระเ_อ (aw), สระเ_ีย (ia), สระโ_ (au), สระ ไ_ (ai) ตัวอย่างสระกับการผสมสระ มีดังนี้


การฝึกผสมพยัญชนะกับสระ และวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน สามารถอ่านได้ดังนี้

 


ภาษาม้ง หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
 
ภาษาม้ง
คำอ่าน
คำแปล
 
 
taub hau
เต้า-เฮา
หัว
 
 
caj dab
จี้-ดั้ง
คอ
 
 
xwb pwg
เหา-เจ่า
เข่า
 
 
caj npab
จี้ - บั้ง
แขน
 
 
txhais tes
เตก
มือ
 
 
ntiv tes
ดิ-เตก
นิ้วมือ
 
 
nruab qaum
เจ่า-เค้ว
หลัง
 
 
sab ceg
ฉ่าย-จี
ขา
 
 
txhais ko taw
ดิ-เตอร์
เท้า
 
 
ntsej muag
เจก-มัว
หน้า
 
 
pob ntxvg
ป้อ -เจก
หู
 
 
ghov ntseg
ข้อ-จื่อ
จมูก
 
 
plaub hau
เปลา-เฮา
ผม
 
 
plab
ปลั้ง
ท้อง
 
 
ghov muag
ข้อ-มัว
ตา
 
 
ghov ncauj
ข้อ-เจา
ปาก
 
 
nplaig
ปล่าง
ลิ้น
 

ภาษาม้ง หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสีต่าง ๆ
 
ภาษาม้ง
คำอ่าน
คำแปล
 
 
dub
ดู้
ดำ
 
 
xiav
เสีย
สีน้ำเงิน
 
 
liab daj
เลีย-ดาง
น้ำตาล
 
 
ntsuab
จั๊ว
เขียว
 
 
liab dawb muag
เลีย-เกอะ-มัว
ชมพู
 
 
liab
เลีย
แดง
 
 
daj
ดาง
เหลือง
 
 
dawb
เดอะ
ขาว
 
 
paj yeeb
ป้าง - ยิ้ง
สีบานเย็น
 

หมายเหตุ: ม้งโดยส่วนมากแล้ว จะไม่มีชื่อสีอื่น ๆ จะมีแต่สีที่กำหนดให้เท่านั้น