โกงกาง (หม่าคึถ่อย)

    ในสมัยก่อนจะนิยมเล่นกันมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน เพราะสมัยก่อนไม่มีรองเท้าสวมใส่ เวลาฝนตกจะเดินไปไหนมา ไหนก็ไม่ค่อยสะดวก เพราะลื่น และแฉะ จึงใช้ไม้กงกางในการสัญจรไปมาหาสู่กัน สะดวก รวดเร็ว และทำได้ง่าย

รถไม้ 3 ล้อ (รถแอแซะคือแวย เว)
    เป็นของเล่นชนิดหนึ่งที่เด็ก ๆ ชอบเล่นกัน เป็นของเล่นที่นิยมอันดับหนึ่ง มีการแข่งกันด้วย รถ 3 ล้อนี้ วิธีทำก็ไม่ยาก แค่ไปตัดท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่พอสมควร 3 ล้อ แล้วก็เจาะรูตรงกลางขนาดพอสอดไม้ แล้วไปตัดท่อนไม้เล็ก ๆ มา แล้วมาตีต่อกันโดยใช้ตะปู ต้องมั่นคง เพราะจะเกิดอันตรายได้ง่าย ถ้าล้อหลุดหรือตะปูหลุด หรือแม้กระทั่งไม้หัก รถ 3 ล้อจะมีความเร็วสูง ถ้าขี่ในพื้นที่ที่เปียก โดยจะนำไม้ชนิดหนึ่งที่ลื่น ๆ มาตำให้ละเอียด หรือเคี้ยวด้วยปาก จากนั้นก็เอามาทาบริเวณล้อ ก็จะทำให้รถวิ่งได้เร็วขึ้น รถ 3 ล้อนอกจากใช้เป็นของเล่นแล้ว ยังใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย เช่น ขนฟืน เป็นต้น
(แตป่า)
    เป็นการละเล่นอีกชนิดนึ่งที่เด็ก ๆ และหนุ่ม ๆ ชอบเล่นกันโดยวิธีการยิงเล่นกัน อุปกรณ์ก็ทำมาจากไผ่ไร่กระบอกเล็ก ๆ ทำไม้เนื้อแข็งสำหรับสอดขนาดเล็กกว่ากระบอกไม้ และสั้นกว่าประมาณ 5 ซม. เหลาให้กลม ๆ หัวเรียบ จากนั้นก็เอากระดาษชุบน้ำให้เปื่อย แล้วนำมาจับม้วนให้มีขนาดพอดีกับรูไม้ แล้วอัดใส่อันแรกจะไม่เกิดเสียงดัง แต่พออันที่สองจะเกิดเสียงดัง กระดาษจะพุ่งออก และเกิดเสียงดัง อีกทั้งยังมีเมล็ดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากเป็นลูก กลม ๆ จะทำการอัดใส่ในรูจากนั้นก็ยิงเล่น ถ้ายิงโดนที่เนื้อเปล่า ๆ จะเจ็บและแดง แต่ถ้ามีผ้าบางก็ไม่ค่อยเจ็บ
ขลุ่ย (แล้ ก่า ชุย)
    เป็นการละเล่นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนเผ่าลาหู่ที่จะเป่าขลุ่ยเล่นตอนไปไร่ เมื่อจะเป่าเป็นเสียงเพลง ของชนเผ่าเพื่อความเพลิดเพลินในการเดินทางไปไร่ ไม่ให้เครียดให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ใบพัด (อืมฮอเล้ว)

    ทำมาจากไม้ไผ่ ส่วนใหญ่ทั้งเด็กชาย เด็กหญิงก็เล่นได้ สุดแล้วแต่เด็กคนไหนจะชอบเล่น เวลาเล่นเด็กก็จะถือ อืมฮอเล้ว ไว้แล้ววิ่งไปวิ่งมาตามสายลม เมื่อโดนลมก็จะทำให้ใบพัดหมุนตามลมที่พัดเข้ามาสู่ที่ใบพัดเด็ก เพื่อความสนุกสนานตามภาษาเด็ก


กระโดดเชือก (อ่าจ่ะเป๊าดะเว)

    ส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงจะเล่นกันมากในปัจจุบันนี้ จะเล่นให้เห็นอยู่ทางบนดอยและบ้านนอกจะเป็นการเล่นเป็นทีม หรือ หนึ่งต่อหนึ่งก็สุดแล้วแต่จะชอบ เด็กหนุ่ม ๆ สาว ๆ จะเล่นในบางโอกาส หรือบางครั้ง

สะบ้า (หม่ายี้สื่อต่อดะเว)
    เป็นการละเล่นที่จะเล่นในช่วงกินวอ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่จะเล่นมากที่สุดจะแบ่งเป็นกลุ่ม หรือแบ่งฝ่ายแล้วก็เล่น อุปกรณ์ก็มี ลูกสะบ้า ในการเล่นสะบ้าไม่จำกัดจำนวนคนในการเล่นสามารถเล่นกันได้หลายคน แต่ทุกวันนี้เด็กมีเวลาว่างเด็กผู้หญิงก็จะเล่นกันให้เห็นบ่อย ๆ


(แลป๊อย)
    นี้อีกอย่างที่เด็ก ๆ จะเล่น แลป๊อย นี่จะทำมาจากไม้ไผ่ กระบอกไผ่เล็กพอดีกับมือเด็กที่เด็กถือได้ เวลาเล่นเด็กจะทำเป็นปืน แล้วจะเอาก้อนหินใส่ในรูกระบอบไม้ไผ่แล้วยิงออกไปให้โดนฝายตรงข้าม ไม่แรงถึงกับเจ็บ ส่วนใหญ่เด็กผู้ชายเท่านั้นที่จะชอบเล่นของเล่นชนิดนี้

(อ่าต่ะก่ะดะเว)
    เป็นการละเล่นที่หนุ่ม ๆ จะนิยมเล่นกันเพราะหนุ่ม ๆ อยากรู้ว่าแรงใครจะเหนือกว่าใคร และมักจะเล่นอย่างนี้เพื่อลองแรงกันและกัน เป็นการละเล่นที่ทดสอบกำลังของแต่ละคน แต่เด็กผู้ชายก็ดูจากพี่ ๆ ก็จะจำแล้วเล่นกันบ่อย ๆ ครั้ง

  ผู้ให้ข้อมูลโตโบจะเขาะ จะสี บ้านจะแล(รูปภาพจากบ้านจะแล ต.แม่ยาว พ.ศ.2545)