การนับวัน เดือน ปี

การนับวัน

ภาษาไทย ภาษาลีซู
1 ขาล (เสือ) หล่า
2 เถาะ (กระต่าย) ถูลา
3 มะโรง (งูใหญ่) หลู่ว
4 มะเส็ง (งูเล็ก) ฟูว
5 มะเมีย (ม้า) หมู่
6 มะแม (แพะ) ยู
7 วอก (ลิง) หมุว
8 ระกา (ไก่) กวะ
9 จอ (หมา) ขื่อ
10 กุน (หมู) แหวะ
11 ชวด (หนู) แฮ
12 ฉลู (วัว) หงี่

การนับ เดือนและปี

1 กุเสียะ อาบา เดือนที่ 1 ของสากลไทย
2 เอ้อยี เดือนที่ 2 ของสากล
3 ซาฮา เดือนที่ 3 ของสากล
4 ลี่ฮา เดือนที่ 4 ของสากล
5 หวัวฮา เดือนที่ 5 ของสากล
6 ฉุฮา เดือนที่ 6 ของสากล
7 ฉึฮา เดือนที่ 7 ของสากล
8 แฮกฮา เดือนที่ 8 ของสากล
9 กุ๊ฮา เดือนที่ 9 ของสากล
10 ฉือฮา เดือนที่ 10 ของสากล
11 ชือติ๊กฮา เดือนที่ 11 ของสากล
12 หลายี เดือนที่ 12 ของสากล
หมายเหตุ การนับวันเดือนปีของลีซู จะไม่ตรงกับการนับวันเดือนปีของสากล การนับจะห่างกันประมาณ 1 เดือน ตลอดและทุกปี เช่น เดือนนี้ของสากลเป็นเดือนที่ 9 แต่เดือนของลีซูจะอยู่เดือนที่ 8 การนับวันและปีของลีซูนั้น จะนับหมุนไปตลอดปี เหมือนกับการนับวันรายสัปดาห์ของสากล เช่น วันขาลถึงวันฉลู แล้วกลับมานับใหม่อีกครั้ง การนับจะเรียบตามลำดับไปเรื่อยๆ