วิถีชีวิตภายในครอบครัวของลีซู
ชีวิตครอบครัวของลีซูนั้น พ่อแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว ธรรมเนียมลีซูนั้น พ่อ คือ เป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดภายในบ้าน ในสังคมลีซูผู้ชายจะเป็นผู้นำและการให้ความคิดตลอดจนถึงการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ส่วนผู้หญิงจะไม่ค่อยมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ มีหน้าที่รับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น งานในบ้านทุกอย่างผู้หญิงเป็นคนทำ เช่น ตักน้ำ ตำข้าว หุงอาหาร เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ รวมถึงการดูแลลูกๆที่ยังเล็กอยู่ ส่วนงานหนักในไร่พ่อบ้านเป็นตัวหลักโดยแม่บ้านเป็นผู้ช่วยอยู่ ส่วนลูกๆพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวที่จะช่วยงานได้บ้างแล้ว ลูกทุกคนต้องช่วยงานพ่อแม่ทั้งงานในบ้านและงานในไร่. ส่วนเรื่องไม่เสมอภาคระว่างผู้ชายกับผู้หญิง ได้เห็นชัดเจนในชีวิตประจำวันภายในครอบครัว เริ่มตั่งแต่เช้ามืดแม่กับลูกสาวต้องลุกจากที่นอน มาก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าว ส่วนพ่อกับลูกชายหลับอย่างมีความสุข พอกับข้าวเสร็จตั้งรอสามีกับลูกชายตื่นจากที่นอนก่อน หลังจากอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะเอาไปในไร่และห่อข้าวสำหรับมื้อกลางวัน พอไปถึงไร่แม่กับลูกสาวเริ่มทำก่อนพ่อกับลูกชายถึงจะทำตาม พอตกเย็นกลับมาจากไร่แม่กับลูกสาวต้องทำกับข้าวให้กินอีกวิถีชีวิตประจำวันของลีซู ลีซูมีความเชื่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่าผู้ชายเป็นผู้ที่สืบสายวงศ์ตระกูล ต้องสืบถ่ายทอดวงศ์ตระกูลต่อๆไป ด้วยเหตุนี้ผู้ชายถึงมีอำนาจและเป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัว ผู้หญิงลีซูจะให้เกียรติผู้ชายและผู้อาวุโส

วิถีชีวิตของชนเผ่าลีซ
วิถีชีวิตของลีซูแบบง่ายๆจะอยู่ตามธรรมชาติที่บนดอย ลีซูจะเลือกทำเลสำหรับที่ตั้งหมู่บ้าน จะอยู่ระดับความสูงและบนพื้นที่ราบ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับหมู่บ้านลีซู คือ แหล่งน้ำ แหล่งน้ำจะไม่ห่างจากหมู่บ้านนัก ลีซูถือว่าน้ำคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตประจำวัน สำหรับตัวบ้านจะสร้างด้วยไม้ไผ่และหญ้าคาเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่เสาเท่านั้นที่ใช้ไม้เนื้อแข็ง ปลูกบ้านแบบคร่อมดินจะปลูกกันพื้นดินที่เรียบ ส่วนสถานที่ทำมาหากินจะไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนัก ชีวิตประจำวันของลีซุนั้นจะอยู่ที่ไร่มากกว่าจะอยู่บ้าน การดำรงชีวิตชนเผ่าลีซูนั้นทำให้ทุกคนต้องขยันหมั่นเพียร และมีการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการเพาะปลูกพืชต่างๆ ชนเผ่าลีซูมีความขยันเรื่องทำมาหากินมากกว่าการค้าขาย แล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู สนุข วัว เลี้ยงไว้เป็นอาหารและเลี้ยงไว้ทำประกอบพิธีกรรมต่างๆเป็นต้น ชนเผ่าลีซูส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธหรือผี วัฒนธรรมก็ยังเหมือนเดิม
วิถีชีวิตในปัจจุบัน มีความเจริญในด้านต่างๆ วิถีชีวิตแบบดั่งเดิมก็เปลี่ยนแปลงไป เช่น บ้านไม้ไผ่หลังคาหญ้าคาก็เริ่มหายไปแล้ว แต่บ้านปัจุจบันนี้มีแต่บ้านไม้และหลังคาก็เป็นกระเบื้องหรือสังกะสีแทน ในอำนวยความสะดวกต่างๆก็เข้ามาในชีวิตประจำ เช่น ไฟฟ้า ทีวี วิดีโอ เครื่องเสียง ตู้เย็น โทรศัพท์ เป็นต้น บ้านป่าบ้านดอยเดียวนี้ความเจริญเกือบทุกด้าน พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ส่วนรุ่นใหม่ๆก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือสูงๆ ประสบความเสร็จในชีวิตและการงานก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบดั่งเดิมก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว