บ้านลีซู ที่ดอยล้าน ต. วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย หมู่บ้านของ กมลทิพย์ แซ่ลี้ (อาซะ)
ภาพเป็นลักษณะ 360° คลิกเม้าท์ซ้าย และลากเพื่อดูรอบตัวบ้าน

* หากไม่สามารถดูรูปได้ คุณอาจจะต้องลง โปรแกรม Java Plugin ก่อน
ดาวน์โหลด J2RE (Java 2 Runtime Environment)

หลังจากติดตั้งแล้วให้เข้าไปที่ Control Panel เลือก Java Plug-in xx หลังจากนั้นเลือกไปที่ Browser คลิ้กเลือก Microsoft Internet Explorer แล้วกด Apply

* สำหรับระบบปฏิบัติการอื่น Java Download Center