การเล่นแบบทำไร่ทำสวน
         การเล่นก็จะมีสองคนที่เป็นพ่อและแม่ นอกจากนั้นจะเป็นลูกหลาน เด็กที่เล่นพ่อและแม่จะสอนลูกในการทำมาหากินหรือรู้จักชีวิตที่ดี เล่นเป็นหลาย ๆ ครอบครัว อีกครอบครัวหนึ่งเป็นแม่ค้าขายของ มีการไปไร่ทำงานและจะมีการแบ่งไร่ ไร่ใครไร่มันอยู่ห่างกันนิดเดียว ทางเดินที่จะไปไร่ทำเป็นแนวจากหมู่บ้าน พอไปถึงไร่มีการทำท่าแสดงถึงการทำงาน คือ มีการถางหญ้าทำเหมือนกับผู้ใหญ่ถางหญ้าจริง ๆ โดยใช้ไม้มาทำเป็นอุปกรณ์ในการทำไร่ เช่น จอบ มีด พอสักพักมีการกินข้าวเที่ยงและมีการพักผ่อน บางทีตอนกลางวันมีการร้องเพลงโต้ตอบกันระหว่างหนึ่งไร่กับอีกไร่หนึ่งที่อยู่ติดกัน ตอนเย็นมีการหาผัก และหาใบตองกลับบ้านเพื่อเป็นอาหาร พอไปถึงบ้านผู้หญิงทำกับข้าว ส่วนผู้ชายผ่าฟืนให้ผู้หญิง มีการตำข้าว กินข้าวเสร็จนอน ตอนเช้ามีการทำเสียงไก่ขัน เริ่มทำอาหารเช้าและไปไร่เหมือนวันก่อน มีการทำพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีเรียกขวัญให้เด็ก การตั้งชื่อให้เด็ก การละเล่นนี้ทำให้รู้ถึงการทำมาหากินของเด็ก
การเล่นแบบต่อคำ
เป็นการเล่นต่อคำที่เน้นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยลักษณะการเล่นจะเล่นเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น โดยกลุ่มที่ 1
จะเป็นผู้เริ่มคำถามก่อนและกลุ่มที่ 2 จะเป็นฝ่ายตอบคำถาม

กลุ่มที่ 1
โก บ่ โต้ง โต้ง อ่า มา ง้า
อ่า บูว อ๊ะเสียะเยียะ
ลูโท อ๊ะเสียะเยียะ
บื่อสื่อ อ๊ะเสียะเยียะ
แหวะป๊ะ อ๊ะเสียะเยียะ
ฉึมา อ๊ะเสียะเยียะ
หย่าฉึ อ๊ะเสียะเยียะ
ลูมีปู้ อ๊ะเสียะเยียะ
อ๊ะถ่า อ๊ะเสียะเยียะ
กู่มี อ๊ะเสียะเยียะ
อ๊ะหน่า อ๊ะเสียะเยียะ
อูชือเทมา อ๊ะเสียะเยียะ
อ้าก้าเทมา อ๊ะเสียะเยียะ
อู้น่าเบ่เด อ๊ะเสียะเยียะ
งั้วเมี่ย อ๊ะเสียะเยียะ
อ้าปากึจ๋า อ๊ะเสียะเยียะ
อ้าปาฉิซาจึ้มานูจ๋า
กลุ่มที่ 2
อ่า บูว
ลูโทจั้ว
บือสื่อโกเกือะ
แหว่ะป๊ะซา
ฉึมาคัว
หย่าฉึหฮูเกียะ
ลูมีปู้เกียะ
อ๊ะถ่าเสื๊อ
กู่มีเชี๊ยะ
อ๊ะหน่าชั๋ว
อูชือก่าเจี๋ยะ
อูชือเทมา อ้าก้าเงียะ
อ้าก้าเทมา อู้น่าเบ่เดเชียะ
อู้น่า เบเด เงีย งั้วเมี่ยะ
อ้าปากึจ๋า
อ้าปาฉิเฉียง