อุปกรณ์ทีใช้ในชีวิตประจำวันของชนเผ่าลีซู เผ่าลีซูเป็นชนเผ่าที่ใช้ชีวิตอยู่บนดอยอาศัยป่าและทรัพยกรธรรมชาติเป็นเครื่องล่อเลี้ยงชีวิตมา เริ่มตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ทวดมาก่อน มีอาชีพทำไร่ทำสวนปลูกผลไม้นานาชนิด ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือทำมาหากิน อุปกรณ์เหล่านี้ เป็นเครื่องมือของชนเผ่าลีซู ที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันของชนเผ่าลีซู

มีด ลีซูเรียกว่า อ๊ะถะ เป็นอุปกรณ์ ที่สำคัญใช้ในการเกษตรและทำกับข้าว

ตะกร้า ลีซูเรียกว่า คาทู เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับแบกหลังใส่ของต่าง ๆ เช่น ฟืน ผัก และของใช้ต่าง ๆ ซึ่งทำมาจากไม้ไผ่

จอบเล็ก ลีซูเรียกว่า อะกูละกึ่อ เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการถางหญ้า ไร่ข้าวและไร่กาแฟ ถางหญ้าที่หญ้ายังเล็ก ๆ อยู่ เพราะจะได้ถางง่าย

ใบพัดข้าว เป็นอุปกรณ์ใช้ในการพัดเศษหญ้าต่าง ๆ ออกจากที่ตีข้าวเสร็จ พัดให้เศษหญ้าให้ออกไปให้หมด
ขันโตก ลีซูเรียก มีจุ๊ เป็นอุปกรณ์ใช้ในเวลากินข้าว แล้วเอาขันโตกมาตั้ง โดยทำมาจากไม้ไผ่
ที่ใส่ไก่ ลีซูเรียกว่า อะยะกือดู เป็นอุปกรณ์ใช้ในการใส่ไก่ตัวเล็ก ไก่ที่มันเป็นตัวเล็ก ๆ หรือว่าที่มันพึ่งจะคลอดออกมา โดยทำมาจากไม้ไผ่
ที่ดักนก ลีซูเรียกว่า ย๊าจยาจู้ดู เป็นอุปกรณ์ใช้ในการดักนก โดยใช้หนอนไม้ไผ่มาเป็นตัวเหยื่อให้นกมากินหนอน จะดักทิ้งไว้หลาย ๆ ชั่วโมงหรือดักทิ้งไว้หนึ่งคืน
ที่ดักหนู ลีซูเรียกว่า อ๊ะผึจู้ดู เป็นอุปกรณ์ใช้ในการดักหนู
โกรงนก ลีซูเรียกว่า ย๊าจยากือดู เป็นอุปกรณ์ที่ขันนก โดยทำมาจากไม้ไผ่หรือทำด้วยไม้
กระจาด ลีซูเรียกว่า วามา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดของแห้งและที่วางของ
ฆ้อน ลีซูเรียกว่า อ๊ะชู๊ ใช้สำหรับผ่าฟืนหรือตัดต้นไม้
ที่เก็บมีด ลีซูเรียกว่า อ๊ะถะกือดู เป็นอุปกรณ์ที่เก็บมีด
เสียม ลีซูเรียก ตู๊ฉะ เป็นอุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าว โดยไม้ไผ่ยาวๆมาเสียบกับเสียม ที่ใช้ไม้ไผ่ยาว ๆ เพราะเวลาปลูกข้าวหรือเวลาแทน จะได้แทนง่าย ๆ