วัน ภาษาเมี่ยนเรียกว่า ฮนอย ชาวเมี่ยนไม่มีการนับวันเป็นสัปดาห์ แต่นับเป็นรอบคล้ายกับว่าในหนึ่งรอบเหมือนเป็นหนึ่งสัปดาห์ มีทั้งหมด 12 วัน และมีชื่อเรียกวันเป็นชื่อสัตว์ การนับวันของเมี่ยนนั้น จะนับเป็นรอบ ๆ คือ เมื่อนับครบรอบที่หนึ่งจากจุดเริ่มต้น คือ เจ้ยฮนอย (วันหนู) แล้วไปสิ้นสุดหนึ่งรอบที่ หอยฮนอย (วันหมู) แล้วจากนั้นก็ขึ้นมานับจากเริ่มต้นใหม่ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนจากวันเป็นเดือน เช่น เมื่อนับครบหนึ่งรอบแล้ว มาเริ่มต้นใหม่แล้วนับไปจนถึงวันที่ 15 ก็แปลว่าอยู่วันที่ เยี่ยนฮนอย (วันเสือ) เป็นต้น

ชื่อวันภาษาเมี่ยน ความหมาย สัญลักษณ์
วันที่ 1 เจ้ยฮนอย
วันหนู
วันที่ 2 ช้าวฮนอย
วันวัว
วันที่ 3 เยี่ยนฮนอย
วันเสือ
วันที่ 4 หมาวฮนอย
วันกระต่าย
วันที่ 5 จ้านฮนอย
วันงูใหญ่
วันที่ 6 เจ้ยฮนอย
วันงูเล็ก
วันที่ 7 หืมฮนอย
วันม้า
วันที่ 8 เหม่ยฮนอย
วันแพะ
วันที่ 9 เซียนฮนอย
วันลิง
วันที่ 10 เหยียวฮนอย
วันไก่
วันที่ 11 ฟุดฮนอย
วันสุนัข
วันที่ 12 หอยฮนอย
วันหมู

ข้อมูล: จากหนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นอิ้วเมี่ยน