เดือน ภาษาเมี่ยนเรียกว่า ฮล๋า เดือนของเมี่ยนมีทั้งหมด 12 เดือน มีชื่อเรียกเป็นเดือนหนึ่ง สอง สาม ฯลฯ เดือนของเมี่ยนนั้นมีทั้งเดือนใหญ่ และเดือนเล็ก ในเดือนใหญ่จะมีทั้งหมด 30 วัน และเดือนเล็กมีทั้งหมด 29 วัน การที่จะรู้ได้ว่าเป็นเดือนอะไร วันอะไรนั้น ต้องเทียบดูจากปฏิทินจีน หรือในบางปีจะมีชื่อเดือนซ้ำกันถึงสองเดือน

ชื่อเดือนภาษาเมี่ยน เทียบกับเดือน เดือนของไทย
เดือนที่ 1 จี้หลา
1
กุมภาพันธ์
เดือนที่ 2 เหย่ยหลา
2
มีนาคม
เดือนที่ 3 ฟ่าหลา
3
เมษายน
เดือนที่ 4 เฝยหลา
4
พฤษภาคม
เดือนที่ 5 หืมหลา
5
มิถุนายน
เดือนที่ 6 หลั่วหลา
6
กรกฏาคม
เดือนที่ 7 เชียดหลา
7
สิงหาคม
เดือนที่ 8 เป้ดหลา
8
กันยายน
เดือนที่ 9 จั้วหลา
9
ตุลาคม
เดือนที่ 10 เจียบหลา
10
พฤศจิกายน
เดือนที่ 11 เจียบเอียดหลา
11
ธันวาคม
เดือนที่ 12 เจียบเหย่ยหลา
12
มกราคม

 

 การนับเดือนนั้นจะไม่ตรงกับเดือนไทยสากลทั่วไป ยกตัวอย่าง วันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ในปี 2546-2547 วันขึ้นปีใหม่เมี่ยน (วันตรุษจีน) ปี 2546 ตรงกับเดือนไทยสากล ในช่วง วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ส่วนปี 2547 ตรงกับวันที่ 22 เดือนมกราคม เป็นต้น ในเดือนเดียวกัน แต่ถ้าเป็นเดือนในแต่ละปีกัน บางทีอาจจะมีจำนวนวันไม่เท่ากัน เดือนใดมีวันข้างขึ้นหรือข้างแรมเพียง 14 วัน เดือนนั้นจะเป็นเดือนเล็ก และมีเพียง 29 วัน ถ้าข้างขึ้นและข้างแรมมี 15 วันเต็ม เดือนนั้นก็จะเป็นเดือนใหญ่จะมี 30 วัน

ข้อมูล: จากหนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นอิ้วเมี่ยน