ี ภาษาเมี่ยนเรียกว่า เฮยี๋ยง เมี่ยนมีการกำหนดให้หนึ่งรอบปีมี 12 ปี และใช้ชื่อของสัตว์แทนชื่อปีทั้งสอบสองปี คือ คำนำหน้าชื่อสัตว์ทั้งสิบสองปี จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ ครบรอบ 5 รอบ หรือ 60 ปี ชาวเมี่ยนเมื่ออายุครบ 60 ปี จะถือว่าครบรอบวันเกิด เมื่ออายุครบ 60 ปีแล้ว เมี่ยนจะถือว่าหมดอายุแล้ว เพราะตามตำนานนั้น ได้สร้างให้มนุษย์มีอายุเพียงแค่ 60 ปีเท่านั้น ดังนั้นคนที่มีอายุครบ 60 ปี จะต้องทำบุญวันเกิดทุกปี เพื่อเป็นการต่ออายุ และจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ ต่ออายุ

ชื่อเรียกปีใน 5 รอบของชาวเมี่ยน คือ

รอบปี
นักษัตรที่
ปีเมี่ยน
เทียบกับปีไทย
1
รอบปีที่ 1
รอบปีที่ 2
รอบปีที่ 3
รอบปีที่ 4
รอบปีที่ 5
ปีชวด (หนู)
จาบจช้าง
เป้งเจ้ย
มู้เจ้ย
แก้งจช้าง
เงี่ยมเจ้ย
2
เหยียดช้าว
เต้งช้าว
กี้ช้าว
เฟี่ยมช้าว
ก้วยช้าว
ปีฉลู (วัว)
3
เป่งเยี่ยน
มู้เยี่ยน
แก้งเยี่ยน
เงี่ยมเยี่ยน
จาบเยี่ยน
ปีขาล (เสือ)
4
เต่งหมาว
กี้หมาว
เฟี่ยมหมาว
ก้วยหมาว
เหยียดหมาว
ปีเถอะ (กระต่าย)
5
มู่จ้าน
แก้งจ้าน
เงี่ยมจ้าน
จาบจ้าน
เป้งจ้าน
ปีมะโรง (งูใหญ่)
6
กี้เจ๋ย
เฟี่ยมเจ๋ย
ก้วยเจ๋ย
เหยียดเจ๋ย
เต้งเจ๋ย
ปีมะเส็ง (งูเล็ก)
7
แก่งหืม
เงี่ยมหืม
จาบหืม
เป้งหืม
มู้หืม
ปีมะเมีย (ม้า)
8
เฟี่ยมเหม่ย
ก้วยเหม่ย
เหยียดเหม่ย
เต้งเหม่ย
กี้เหม่ย
ปีมะแม (แพะ)
9
เงี่ยมเซียน
จาบเซียน
เป้งเซียน
มู้เซียน
แก้งเซียน
ปีวอก (ลิง)
10
ก้วยเหยียว
เหยียดเหยียว
เต้งเหยียว
กี้เหยียว
เฟี่ยมเหยียว
ปีระกา (ไก่)
11
จาบฟุด
เป้งฟุด
มู้ฟุด
แก้งฟุด
เงี่ยมฟุด
ปีจอ (สุนัข)
12
เหยียดหอย
เต้งหอย
กี้หอย
เฟี่ยมหอย
ก้วยหอย
ปีกุน (หมู)

เมื่อนับครบรอบที่ 5 และขึ้นรอบที่ 6 ก็จะมาเริ่มนับรอบที่ 1 ใหม่ เช่น เมื่อนับครบรอบที่ 5 คือ ก้วยหอย (ปีหมู) นับแต่ต้นปีจนจบปีสุดท้าย แล้วก็นับเริ่ม จากปีแรกหรือจากต้นปี (จาบจช้าง, ปีชวด) ใหม่ หรืออธิบายได้อีกแบบหนึ่ง คือ เมื่ออายุครบรอบ 60 ปี (ก้วยหอย, ปีกุน) แล้ว จะเริ่มการนับจากต้นปีใหม่ คือ จาบจช้าง (ปีชวด) ยกตัวอย่างเช่น เมื่ออายุครบ 72 ปีก็แปลว่า กำลังอยู่ในช่วงปีกุนอยู่ คือ เหยียดหอย แล้วก็นับต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนครบรอบวันเกิด ในรอบที่สองใหม่ การนับปีของเมี่ยนนี้ ปัจจุบันคนวัยกลางคนจะนับได้ หากถามว่าอายุเท่าไหร่ เขาจะบอกได้ทันที เพราะรู้ว่าเกิดในรอบปีไหน และปีชื่ออะไร (ที่สำคัญต้องดูจากลักษณะหน้าตาด้วยในการบอกทายอายุ)


ข้อมูล: จากหนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นอิ้วเมี่ยน
ภาพ:
จากปฏิทิน ศ.ว.ท. / IMPECT ประจำปี 2547 (อาจเปลี่ยนแปลงภาพเล็กน้อย)