รากเหง้าอาข่า
ซุ้มมี้โอ๊ โอ๊เถ่อเลอ เถ่อเลอจุม... การสวดสืบสายบรรพบุรุษของผู้ชายอาข่าทุกคน เริ่มต้นด้วยชื่อนี้ ตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชนเผ่าชาวอาข่า ซึ่งเป็นความจำเป็นของวัฒนธรรม ใช้ในพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การสวดศพ หรือใช้ในกรณีต้องการความช่วยเหลือด่วน ประหนึ่งให้บรรพบุรุษเข้าช่วยเหลือ โดยต้องเอ่ยชื่อบรรพบุรุษฝ่ายชายไล่ลำดับ สิ่งมหัศจรรย์นี้กำลังจะหายไป เพราะว่าวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ศาสนาที่เปลี่ยนไป และความเจริญที่เข้าสู่หมู่บ้านชาวเขา