กาลาหล่าเฉ่อ
เป็นชื่อเรียกชิงช้าสวรรค์ของชนเผ่าอาข่า ซึ่งจะมีขึ้นปีละครั้งประมาณปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปี กาลาหล่าเฉ่อจะมีลักษณะเหมือนชิงช้าสวรรค์ แต่นั่งได้แค่ 4 คน และ 4 คนที่จะขึ้นไปเล่นต้องมีน้ำหนักที่สมดุลย์กัน เวลาหมุนแต่ละคนจะต้องช่วยเหลือตัวเอง โดยการถีบส่งไปเรื่อย ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนความขยัน และความพยายามในการทำมาหากินของชาวอาข่า