แนะนำตัว
ชื่อลีซูของฉันคืออาซะ ชื่อภาษาไทยของฉันคือ กมลทิพย์ แซ่ลี้ ฉันอยู่บ้านดอยล้าน นี้คืองานของฉัน เข้ามาดูแล้ว ดีไม่ดีช่วยบอกด้วย ขอบคุณค่ะ