แนะนำตัว
ผมชื่อเหล่า ย่าง ผมเป็นนักศึกษาจาก NC State, เมือง Raleigh รัฐ North Calorina ผมกำลังเรียนวิศวะกรรมเคมี ผมมาอยู่นี่กับจอน เพื่อทำงานในโครงการ Hilltribe และเพื่อจะบอกคุณสักนิดเกี่ยวกับตัวผม ผมเป็นม้ง ผมกำลังจะนำเสนอมุมมองม้งจากอเมริกา นั่นละครับ ขอบคุณ