แนะนำตัว
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุก ๆ คน ผมชื่อยะแส ณ ปัจจุบันนี้ผมทำงานอยู่เรื่อง ประเพณี และวิถีชีวิตของพวกเรา จุดประสงค์ที่ทำงานอย่างนี้ เพื่อที่อยากจะให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเรายังมีประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงามยังคงอยู่ และอยากให้ผู้ที่สนใจ และผู้ที่ยอมเสียสละเวลาอันมีค่าของเขานั้น มาศึกษาประเพณี และวิถีชีวิตได้ ณ จุดที่นี้