ห้องบันทึกวิดีโอ
กับการนำเสนอด้วยสื่อ ยังมีการจัดทำอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนสิ่งที่นำเสนอก็ดูเหมือนจะเป็นลักษณะเด่น เพียงไม่กี่อย่าง เช่น การแต่งกาย ถ้อยทีการเปล่งเสียงภาษาไทย เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นความยากจน แร้นเค้น ที่หากใครจะนำเสนอ ก็มักจะชูประเด็นนี้ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้มองเห็นถึง ความศิวิไลซ์กับความแร้นแค้น

เนื้อเพลง และมิวสิควีดีโอชุดนี้สร้างขึ้น โดยดึงจุดที่ผู้สร้างดึงมุมมองความน่ารักต่อเด็กชาวเขา แต่ยังไว้ซึ่งการตอกย้ำแก่การเป็นเด็กดอย และความไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ทำงานร่วมกับคนดอย เสื้อผ้าที่สวมใส่ของนักร้องเด็กน้อย สามารถระบุเผ่าได้แค่หมวก ที่จะใช้สวมกับศพของชนเผ่าม้ง เสื้อผ้าของเด็กม้งที่ประกอบมิวสิควีดีโอ ที่แตกต่างกับนักเรียนในห้องคนอื่น ๆ รวมถึงการเปล่งเสียงภาษาไทยที่ไม่ชัดเจน

แต่อย่างไรเสีย คงต้องขอขอบคุณ ที่พยายามจะชูประเด็น "น้ำใส ใจจริง" ที่คงหาได้ไม่ยากนัก หากเทียบกับสังคมเมือง

"อ๊ะ!! โพะ ออ แค เหราะ มา ฝะ"