รถด่วน "หนอนไม้ไผ่ "

หนึ่งในบรรดาอาหารที่อุดมด้วยโปรตีน "รถด่วน" หรือ "หนอนไม้ไผ่" อาหารเมนูง่าย ๆ จากภูมิปัญญาของมนุษย์ ที่ค้นพบความเลิศรสของรสชาติ ที่แอบซ่อนอยู่ภายในกระบอกไม้ไผ่อ่อน ในช่วงเดือนตุลาคม หลังจากฤดูฝนได้ผ่านพ้นไป

"รถด่วน" เป็นส่วนหนึ่งของของป่า ที่จะมีโดยธรรมชาติ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นรายได้เสริมอย่างดี เพียงช่วงเดียวของปีเท่านั้น รายได้โดยเฉลี่ยต่อกิโลกรัมที่ 80 -120 บาท ในขณะที่หากหาของป่าทั่วไป อาจมีรายได้เพียงวันละ 30-50 บาท หรือหากจะเทียบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นราคาส้ม ที่จะอยู่กิโลกรัมละ 25-35 บาท หรือข้าว 12-20 บาท ต่อกิโลกรัม

วิธีการปรุงโดยมาก ก็จะมีเพียง 2 แบบ คือ คั่วแห้งกับเกลือ โดยอาจใส่เครื่องเทศเพิ่มขึ้น หรืออาจเป็นการทอดกับน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ขนาดพองโตขึ้นเป็นเท่าตัว กรอบนอก นุ่มใน เป็นของทานเล่น หรือกับแกล้มที่ดีกับเบียร์

หลายคนที่ได้ลิ้มลองรสชาติของ "รถด่วน" อาจบอกได้ว่า เป็นรสชาติที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ ในขณะที่อีกหลายคนรู้สึกสะอิดสะเอียน เพียงแค่ได้เห็น อย่างเช่น เลาซาน รู้สึกขยะแขยงทุกครั้งที่เห็น แต่คนอีกจำนวนมากมาย ที่รอคอยช่วงเวลาที่หนอนไม้ไผ่ ผ่านการปรุงมาเป็น "รถด่วน" เพียงแค่ประมาณ 1 เดือนในปีหนึ่ง ๆ

หากมีโอกาสมาเยี่ยมทางภาคเหนือของไทย ก็หาโอกาสลิ้มลอง "รถด่วน" หนึ่งในบรรดาของป่าหายากดูสักที

ี้
คุณคิดอย่างไง ให้เราได้รับรู้ด้วยคะ