กับดักสัตว์
ตัวอย่างกับดักสัตว์ที่ใช้ดักสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ โดยทำเชือกเป็นห่วงไว้ หากไปเหยียโดนห่วง ก็จะถูกแรงดีดขึ้นบนทันที