กับดักสัตว์
ตัวอย่างกับดักสัตว์ของอ่าข่าที่ชื่อว่า ล้อจูท้องเออ ใช้ดักสัตว์ปีกที่ออกหากินบนพื้นดิน โดยมีการทำเชือกเป็นห่วงพอเหมาะกับหัวของสัตว์ สัตว์เดินมาเมื่อโดนเชือกที่เป็นห่วง สัตว์ก็จะลากไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อตะขอที่ทำไว้หลุดห่วงเชือกที่ผูกก็จะถูกดีดขึ้นไปแล้วสัตว์ก็จะติดอยู่ที่ห่วง