การเต้นรำของลีซู
บรรยากาศการเต้นรำของลีซูในงาน ตรุษจีนบ้านดอยล้าน ต.วาวี อ.แม่สรวย จ. เชียงราย เป็นการเต้นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง มีการเต้นรำตามบ้านของบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญของหมู่บ้านอาทิ หมื่อหมื่อผะ (ผู้นำศาสนา) ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเต้นเวียนตามบ้านต่างๆของหมู่บ้าน ด้วยความสนุกสนาน โดยเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการเต้นรำของลีซูได้แก่ แคน , ซึง , ขลุ่ย