บรรยากาศปีใหม่ลาหู่
บรรยากาศเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ของลาหู่หรือ ปีใหม่กินวอร์ บ้านดอยแหลมอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหมู่่ ช่วงวันขึ้นปีใหม่มีการละเล่นหลากหลายอาทิเช่น การละเล่นโยนลูกข่าง, การละเล่นสะบ้าและการเต้นจะคึ กจิกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวลาหู่ที่ดีงาม ซึ่งท่านที่มีความสนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ตามหมู่บ้านที่มีชาวลาหู่อาศัยอยู่ ท่านจะได้พบกับความสนุกสนามที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากเข้าชมหมู่บ้านลาหู่เท่านั้น